Arbeta med kommuner och myndigheter

Kommuner och myndigheter står för extremt stor del av Sveriges bnp, runt 50% har det legat på de senaste åren. Detta gör att de är en utmärkt kund för företag, om man lyckas haffa hem ett avtal med dem. 

Offentliga upphandlingar

När myndigheter eller kommuner skall göra inköp över en viss summa så krävs det enligt både Svensk och Europeisk lag att de gör en så kallad offentlig upphandling. Detta betyder att de publikt skall annonsera om vad de behöver införskaffa genom ett så kallad förfrågningsunderlag. Företagen får sedan skicka in anbud till kommunen där de beskriver hur de skulle kunna leverera det kommunen efterfrågar samt till vilket pris. Baserat på detta får sedan kommunen köpa de produkter eller tjänster de är ute efter.

Skriva anbud

Att som företag skriva ett anbud för att locka kommunens arbetare att välja just er kan vara tufft. Det är många olika saker man behöver ta i beaktning. Allt från pris till den målbild som de har utlyst och allt på ett säljande sätt. Har man inte erfarenhet av detta sedan tidigare så kan det vara en konsult som till exempel Magnus Josephson.

Med en anbudskonsult så kan man öka den hitrate man har på sina anbud. Alltså förbättra förhållandet mellan de anbud som accepteras och de som inte gör det. På så sätt får man både in mer kunder men minskar även de pengar som slösas bort på allt arbete som läggs ner på anbud som aldrig blir accepterade.

Noggrannhet

För dig som vill arbeta med kommuner och myndigheter i någon form är det viktigt att vara noggrann. Det finns många lagar och förordningar som reglerar hur avtal och liknande ska skötas och det är viktigt att du är införstådd med detta så att du har möjlighet att lägga ett bra anbud. Om du inte är insatt riskerar du att sorteras bort då du inte uppfyller kraven som ställs. Se därför till att också lägga tid på att läsa på så att du är väl förberedd när möjligheten uppenbarar sig. Lycka till!