Author: admin

Solljus inomhus utan fönster – går det?

Ljus. Hur viktigt är det inomhus? Att ljus är en viktig del när man pratat om bra arbetsmiljö vittnar om ljusets betydelse. Med rätt belysning mår man bättre, kan koncentrera sig och jobba bättre och man kan undvika besvär som trötthet och huvudvärk. Att ljussätta med solljus När man ljussätter lokaler är det viktigt att…

Read more
 

En trivsam arbetsplats

Att trivas på jobbet är en av de viktigaste delarna i yrkeslivet. Ibland räcker det med att ha bra arbetskamrater, än om arbetsuppgifterna inte är så roliga och ibland lyckas man få hela paketet.  Många företag satsar på att stärka relationerna mellan de anställda. De anordnar så kallade kickoff, för att skapa intern samhörighet mellan…

Read more
 

Hantera ett växande företag

Att växa är ju drömmen för många företag idag. Men det är inte alltid man tänker på hur detta egentligen kommer att inverka företaget. Har man dock läst på sig kan man vara lite mer förberedd för de eventuella förändringar som kan behöva göras. Till att börja med betyder ett växande företag ofta att man måste anställa…

Read more
 

Arbeta med kommuner och myndigheter

Kommuner och myndigheter står för extremt stor del av Sveriges bnp, runt 50% har det legat på de senaste åren. Detta gör att de är en utmärkt kund för företag, om man lyckas haffa hem ett avtal med dem.  Offentliga upphandlingar När myndigheter eller kommuner skall göra inköp över en viss summa så krävs det…

Read more
 

Hur står sig ditt varumärke mot konkurrenternas?

Som företag gäller det inte bara att erbjuda bästa produkter och tjänster till ett bra pris för att lyckas. Hur andra uppfattar varumärket är också högst betydande för framgång. Någonting som blir allt viktigare för ett företag ju mer man växer och kommer upp sig i konkurrensen gentemot andra företag är hur ens varumärke uppfattas…

Read more
 

Avveckla eller utveckla

Att driva företag är inte alltid lätt, det finns stunder då man hellre kanske avvecklar istället för att utveckla företaget. Det är kan vara svårt att fatta ett beslut att lägga ner sitt företag som man jobbat upp under många år. Alternativet är att utveckla företaget och kolla om det går att förändra något för…

Read more
 

Säkra ert företags datordrift

Allt eftersom att större och större delar av varje företags verksamhets ligger eller administreras digitalt så ökar även beroendet på av den underliggande tekniken skall fungera. Hur gör man då för att bygga upp en it-infrastruktur som minimerar företagets risk för kostsam nedtid? Elektronik och tillbehör En av de viktigaste sanningarna att komma ihåg när…

Read more
 

Tips för att få ett bra företag

För att skapa ett företag som går bra och är framgångsrikt finns det mycket man kan göra. Här nedan följer några tips. Något av det allra viktigaste för att ett företag skall fungera är att det finns en bra och trevlig arbetsmiljö eftersom detta i många fall är avgörande för hur bra personalen presterar. Därför…

Read more