Automatisering med robotar

Genom att organisera och effektivisera lagerhanteringen kan det finnas mycket pengar att spara som företag. Eftersom tekniken alltid går framåt utvecklas det kontinuerligt nya lagerlösningar som kan öka bolagets lönsamhet.

Tidigare har företag varit tvungna att förlita sig på människor för lagerhanteringen. Nu finns det helautomatiserade robotsystem som tar hand om hela lagerhanteringen. Från ingående order till utgående leverans.

Robotarna tar över

Det amerikanska e-handelsföretaget Amazon.com är pionjärer inom området logistik och lagerhantering. Företaget har över 90 lager spridda över hela världen med fler än 100 anställda per lager. År 2012 köpte Amazon.com teknikföretaget Kiva Systems. Kiva tillförde ett egenutvecklat lagerhanteringssystem som uteslutet använder sig av datorer och robotar.

Amazon.com har nyligen börjat använda lagerhanteringssystemet, och det finns nu över 1000 robotar som tar hand om kundernas order. Bolagets VD Jeff Bezos har sagt att det under slutet av 2014 kommer att finnas närmare 10 000 robotar som outtröttligt jobbar för att kunderna ska få den snabbaste expedieringen och leveransen.

Robotarna är ett komplement

Som följd av denna investering har en debatt under senare tid uppstått. Frågan rör huruvida robotar kan ersätta människan och om det skulle leda till en högre arbetslöshet. Vissa kritiker menar att robotarna i allt större utsträckning kommer att ta över de flesta områden som avser traditionella kontorsarbeten och administrativa arbetssysslor.

Jeff Bezos har meddelat aktieägarna att han inte avser att sparka folk på löpande band efter implementeringen av Kivas system. Han menar att det i hög grad måste finnas plats för både människor och robotar på lagergolvet.

I Norden är det företaget Komplett.se som har kommit längst när det gäller effektiv lagerhantering. Medan Amazon.com hade de finansiella musklerna att köpa ett helt bolag hittade Komplett.se en annan väg. De valde att starta ett samarbete med ett lagerteknikföretag och har nu en partner som sköter hela automatiseringen av lagerhanteringen. De har dock nyligen implementerat ett alldeles eget robotsystem på sitt lager i Norge. Tiden får utvisa hur effektiv och lönsam lösningen blir.