Category: Ekonomi

Lean production

Lean production kan beskrivas som en filosofi eller ett arbetssätt för företag och verksamheter att arbeta för att ta vara på all den kunskap och kompetens som finns på plats. En viktig aspekt är att eliminera slöseri då det inte bidrar till ökat värde. Lean production skär inte ner på kvalitet- nedskärningen är endast ett…

Read more
 

Öka lönsamheten

Ska ett företag gå runt måste det vara lönsamt, det vill säga intäkterna måste vara större än kostnaderna. Givetvis är det också alltid bra att öka lönsamheten på olika sätt. Några tips på hur man kan göra detta kommer här. Befintliga kunder Ett bra sätt för att öka lönsamheten är att satsa på de kunder…

Read more
 

Rött i bokföringen

Det är inte alltid som ens företag når nya höjder och utvecklas. Ibland så kan man istället se företaget börja dala ned i röda siffror. Man går back och ser ingen uppgång. Vad och hur ska man göra i detta läge? Våga hämta in hjälp Allting går inte att lösa internt. Även hur mycket man…

Read more
 

Våga förändra – öka lönsamheten

Förändringar kan vara skrämmande för somliga, men för ett företag är det ofta nödvändigt för att lönsamheten ska öka. Tekniken utvecklas i ett mycket snabbare tempo än den har gjort tidigare och då gäller det att anpassa sig. Många marknader har förändrats betydligt och företag som inte förändras med dem klarar sig inte i den…

Read more