Företag som arbetar på hög höjd

För företag som arbetar på hög höjd så innebär säkerheten allt. Det går inte att tumma på något då fallriskerna är oerhört stora och skador vid en fallolycka kan vara förödande. Det gäller att man har den utrustning som krävs för det arbete som ska utföras. Idag så finns det krav på att förebygga fallrisker…Read moreRead more