Renovera faciliteterna på arbetsplatsen och få hjälp med montering

När ert företag genomför en renovering är det viktigt att det sker korrekt och med behörig och certifierad personal. Det finns utrymmen som styrs av strikt regelverk och förordningar för att undvika fara för miljö och hälsa. Då är det tryggt att anlita en professionell firma för montering och installation och ni kan fokusera på kärnverksamheten istället.

Slitage och underhåll av vitala utrymmen

Som företagare är det viktigt att underhålla era lokaler och faciliteter för både fastighetens värde men även för trivsel och arbetsmiljöns skull. Kök, toaletter och duschrum är vitala ytor som många brukar och som ni utsätter för dagligt slitage. En renovering av dessa ytor kräver ofta fackmän som tar hand om VVS, kakel- och klinkerläggning, fuktspärrning, med mera för ett korrekt utförande.

Anlita rätt partner för din renovering

Enklast är att anlita en certifierad aktör som erbjuder en helhetslösning, såsom demontering, grovstädning och installation i samband med er renovering. På så sätt får ni en komplett lösning samtidig som utförandet sker enligt bland annat Boverkets regler. Klicka er vidare här för mer information om vad ni behöver och hur det går till. Det är både enklare, smidigare och prisvärt.