Säkra ert företags datordrift

Allt eftersom att större och större delar av varje företags verksamhets ligger eller administreras digitalt så ökar även beroendet på av den underliggande tekniken skall fungera. Hur gör man då för att bygga upp en it-infrastruktur som minimerar företagets risk för kostsam nedtid?

Elektronik och tillbehör

En av de viktigaste sanningarna att komma ihåg när det kommer till att förminska nedtiden är att saker kommer att gå sönder, det gäller bara att vara redo på det. När det kommer till företagets datorer så kan det till exempel vara bra att ha en ersättningsdator liggande redo utifall någon annan av företagets datorer skulle gå sönder eller  av någon annan anledning bli obrukbar. Delar till datorn som lätt kan gå sönder kan även de vara bra att ha redo. För laptops är laddarna en vanlig felkälla som enkelt går att byta ut och dessutom är billiga att beställa eller hålla i lager.

Nätverksredundans

Då allt mer av de program som idag används av företag världen över helt eller delvis körs online, eller i molnet som det också kallas, så är inte en dator mycket värd utan en internetuppkoppling. Det är därför av otrolig vikt att se till att företagets nätverk är riktigt konstruerad med ett fokus på redundans. Rent konkret så innebär redundans inom nätverksvärlden att delar av nätverket kan gå sönder utan att dess funktion påverkas märkbart. Detta kan göras på flera olika nivåer inom nätverket samt för både fysiska och trådlösa nätverk. Du kan läsa mer om hur du designar ett nätverk med fokus på redundans på denna sidan.

För företag som inte bara behöver en nätverksuppkoppling utan även internetuppkoppling så kan det vara bra att se över en alternativ lösning för även detta. Mobilt bredband kan här vara ett billigt och bra alternativ för såväl små som medelstora företag.

Backup

Det utan tvekan viktigaste när det kommer till att hålla en säker it-miljö på företaget är att ha bra rutiner för säkerhetskopiering av data. Säkerhetskopieringen bör göras i flera omgångar för bästa säkerhet. Dels så kan det vara bra att hålla lokala kopior på de viktiga filerna. Detta gör att man snabbt kan återställa sin data utifall det skulle bli några fel. Problemet med en lokal säkerhetskopia är dock just det att den befinner sig på samma fysiska plats. Detta betyder att olyckor som till exempel bränder eller liknande mycket troligt skulle förstöra både din dator och din säkerhetskopia. Något som betyder att all din data är borta.

På grund av detta så bör man även lagra en kopia av sin data på annan plats. Gärna på helt annan ort. Idag är detta mycket enkelt då det finns färdiga tjänster som automatiskt laddar upp dina säkerhetskopior via internet. En mycket bra lösning om man har en bra internetuppkoppling.