Solljus inomhus utan fönster – går det?

Ljus. Hur viktigt är det inomhus? Att ljus är en viktig del när man pratat om bra arbetsmiljö vittnar om ljusets betydelse. Med rätt belysning mår man bättre, kan koncentrera sig och jobba bättre och man kan undvika besvär som trötthet och huvudvärk.

solljus_83411047

Att ljussätta med solljus

När man ljussätter lokaler är det viktigt att det blir rätt belysning med hänsyn taget till bland annat lokalens storlek och till vilket ändamål det är tänkt att lokalen ska användas. Idag har det kommit ett unikt, fantastiskt system som tar tillvara på det bästa ljuset för oss människor: solljuset! Att få tillgång till solljus inomhus har inte tidigare varit möjligt. I västvärlden är det inte ovanligt att vi lider brist på det naturliga solljuset som är så bra för oss, särskilt under vinterhalvåret.

Solljus är viktigt och ger oss bättre förutsättningar att må och prestera bättre. Faktum är att solljus är lika viktigt för vår hälsa som motion är! Det nya systemet som kommit låter solljuset transporteras med hjälp av fiberoptiska kablar, in genom lokalerna och till samtliga rum. Tack vare den här typen av system kan även djupt liggande lokaler få tillgång till solljus, trots avsaknad av fönster.

Stora lokaler

Vad bör man tänka på när man ljussätter stora lokaler som lager och liknande? Ljussättningen påverkar vår förståelse för och hur vi uppfattar omgivningen. Om ljusmiljön är bra så mår vi också bättre, känner oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett mer tillfredsställande sätt. Genom en tillräcklig belysning på lagret blir personalen mer effektiv och risken för misstag och olyckor minskas. Risken för onödig trötthet, besvär som huvudvärk och nedstämdhet minskar vilket minskar risken för sjukfrånvaro. Hur man ljussätter i lokalen har med andra ord ett stort värde ut många perspektiv, och något man bör ta hänsyn till när man planerar lokaler och arbetsmiljö.