Bygga ny anläggning

Det går bättre och bättre för många företag i Sverige och fler har nu möjlighet att starta nytt eller att utveckla sin verksamhet. Beroende på vilken bransch man är verksam i kan det finnas behov av att antingen utöka sina lagerutrymmen eller att bygga en helt ny anläggning som innehåller både tillverkningsdel, lager samt kontorsavdelning för de anställda.

Om man inte redan har befintlig mark att bygga på är det såklart det första man måste förvärva sig. Planerar man att bygga till, om eller nytt på mark som redan finns bör man naturligtvis kontakta lokala myndigheter för att se till att alla nödvändiga dokument är i sin ordning. På Boverket hittar du allt du behöver för ditt byggande vare sig det är frågan om en ny-, om- eller tillbyggnad.

Byggprocessen

När bygget väl kommer igång är en av de viktigaste delarna att skydda den närliggande omgivningen från byggdamm och buller. Detta för att behålla goda relationer med företagets grannar. Du kan välja mellan att endast ha ett omgivande skydd runt hela byggområdet eller att klä in hela bygget från marknivå till att täcka hela taket. Detta ger inte bara ett effektivt skydd mot buller utan även mot väder och vind.

Bygget kan då fortgå under hela byggperioden eftersom regn och blåst inte längre kan hindra jobbet. Bullerskyddet bidrar också till att arbetet antingen kan påbörjas tidigare på morgonen eller pågå längre på kvällarna utan att störa mer än normalt. Eventuellt byggdamm kommer också att begränsas till angränsande områden så att de boende i närheten av byggarbetsplatsen inte behöver oroa sig för att bilar eller trädgårdar förstörs.

Vid själva konstruktionen är det första man behöver göra att gjuta en betongplatta som bygget ska stå på. Kontakta gärna en totalentreprenör som har resurserna och kunskapen för nybygge. Innan dess bör man ha funderat på vilket material man vill använda till huset eller lokalen. Ska det vara trä, betong, tegel eller plåt? Vilka funktioner, och i vilken omfattning, behövs på insidan? Det varierar ofta beroende på vilken funktion byggnaden ska ha. Ett kallager går till exempel snabbt att bygga då det behöver minimalt med funktioner. När bygget till sist är klart ska man kalla in en besiktningsman som kan godkänna bygget.