Hanterar man stora mängder varor i ett företag är det oerhört viktigt att det är ordning och reda vad gäller lager och logistik.

En bra organisation är a och o eftersom detta underlättar arbetet och flödet i företaget. Dessutom går ofta leveranserna betydligt smidigare, vilket i sin tur innebär nöjda kunder, något som alla företagare vet är mycket viktigt.

Något som är viktigt när man har stora varulager är märkningen av varor eftersom detta gör både identifiering och spårbarhet lättare. Det blir även mycket lättare att fastställa hur mycket som finns i lager av en viss vara.

Med ett bra system för lagerstyrning blir det betydligt lättare att ha full koll på ett stort varulager, något som i slutändan kommer förbättra både lönsamhet och effektivitet.