Att välja rätt transportpartner för möbler till Spanien

När det gäller att skicka möbler till Spanien, är valet av transportpartner en avgörande faktor för framgången i denna process. Det är inte bara en fråga om att flytta objekt från punkt A till punkt B; det handlar om att säkerställa att varorna når sin destination i oskadat skick, inom utsatt tid och budget. Ett…Read moreRead more

Behoven för transportföretaget

Arbetar ni inom transportsektorn så vet ni behovet av funktionella fordon och släpvagnar. Behoven inom transportföretaget kan se olika ut för alla och vissa kanske satsar mer på sin maskinpark än vad andra gör. Det är viktigt att lastbilarna rulla och ger företaget de inkomster de behöver.  Ett stillastående fordon ger inte företag något utan…Read moreRead more

Smartare anställda med bra luft

En av de viktigaste delarna av en hälsosam arbetsmiljö är bra luft. Höga halter av koldioxid samt andra luftburna ämnen kan kraftigt minska dina anställdas effektivitet och beslutsförmåga. Detta och mer kom man fram till i en studie från Harvard. Vad finns det då att göra för att förbättra luftkvaliteten? Renlighet Ett bra första steg…Read moreRead more

Planera din tid

Att tid är dyrbar är inte bara ett talesätt, det är det viktigaste vi har och det gäller att göra det bästa av den både på företaget och hemmavid för att kunna ha ett strukturerat och välplanerat liv på alla plan. Arbetet påverkar fritiden och fritiden påverkar arbetet i de fall vi inte kan få…Read moreRead more

Hantera ett växande företag

Att växa är ju drömmen för många företag idag. Men det är inte alltid man tänker på hur detta egentligen kommer att inverka företaget. Har man dock läst på sig kan man vara lite mer förberedd för de eventuella förändringar som kan behöva göras. Till att börja med betyder ett växande företag ofta att man måste anställa…Read moreRead more

Arbeta med kommuner och myndigheter

Kommuner och myndigheter står för extremt stor del av Sveriges bnp, runt 50% har det legat på de senaste åren. Detta gör att de är en utmärkt kund för företag, om man lyckas haffa hem ett avtal med dem.  Offentliga upphandlingar När myndigheter eller kommuner skall göra inköp över en viss summa så krävs det…Read moreRead more

Säkra ert företags datordrift

Allt eftersom att större och större delar av varje företags verksamhets ligger eller administreras digitalt så ökar även beroendet på av den underliggande tekniken skall fungera. Hur gör man då för att bygga upp en it-infrastruktur som minimerar företagets risk för kostsam nedtid? Elektronik och tillbehör En av de viktigaste sanningarna att komma ihåg när…Read moreRead more

Kassasystem – din viktigaste investering

För att säkerställa att allt går rätt till och för att kunna ge bästa tänkbara service till sina kunder är det a och o att ha ett bra kassasystem. Alla butiker och företag som har en försäljning på mer 178 000 kronor, måste införskaffa och inneha ha ett godkänt system.Beroende på hur din butik ser…Read moreRead more

Ett rullande lager

Med ett rullande lager menar man att man inte har något lokal där man har sina saker samlade. Istället är de nästan alltid ute på vägarna. Eftersom dina varor är på vägen eller ligger hos leverantören, slipper du stå och betala hyra för en lokal där allting ska huseras. Du slipper också att kasta saker om…Read moreRead more

Lean production

Lean production kan beskrivas som en filosofi eller ett arbetssätt för företag och verksamheter att arbeta för att ta vara på all den kunskap och kompetens som finns på plats.En viktig aspekt är att eliminera slöseri då det inte bidrar till ökat värde. Lean production skär inte ner på kvalitet- nedskärningen är endast ett sätt…Read moreRead more