Hantera ett växande företag

Att växa är ju drömmen för många företag idag. Men det är inte alltid man tänker på hur detta egentligen kommer att inverka företaget. Har man dock läst på sig kan man vara lite mer förberedd för de eventuella förändringar som kan behöva göras.

Till att börja med betyder ett växande företag ofta att man måste anställa fler. När man går från ett väldigt litet företag kan detta betyda större förändringar då man kan behöva anställa någon som en ekonomi- eller personalansvarig, skapa nya avdelningar och anställa personer till dem eller bara öka antalet som arbetar med de uppgifter företaget hanterar för tillfället. I och med detta kan man även behöva större utrymme så inte de anställda behöver tränga ihop sig.

Men det är inte bara den administrativa delen eller brist på utrymme som kan ställa till med besvär för ett växande företag. Det finns även tecken på att tillväxt kan negativt påverka nya företag och leda till bland annat mindre innovation och mer risktagande. Tillväxt betyder inte alltid bättre lönsamhet heller och detta bör ju absolut vara fokusen för nya företag. Etablerade företag kan bättre hantera att gå igenom perioder av sämre lönsamhet så länge de arbetar mot något som kommer att förbättra detta inom en snar framtid.

Ett växande företag kommer dock vara bättre på att attrahera bra personal och får också bättre skydd mot eventuell konkurrens. Två saker som talar starkt för fördelarna med tillväxt. Har man genomgått en period av snabb tillväxt ska man dock inte förvänta sig eller arbeta i tron om att detta kommer att fortsätta kontinuerligt. Alla företag och branscher som växer snabbt kommer förr eller senare sakta ned. Det är viktigt att kunna vänta sig detta och anpassa sig istället för att försöka forcera tillväxten. Detta kan ge hårda bakslag och innebära stora förluster om man har otur. Detta var mer eller mindre precis vad McDonald’s råkade ut för under 2003.