Hantering och rapportering av avvikelser

Avvikelsehantering en del i ett systematiskt kvalitetsarbete som har som syfte att upptäcka och förebygga kvalitetsbrister i ett företag och vid produktion. När man inte kan nå upp till de krav som ställs i författningarna finns det en kvalitetsbrist som då verksamheter måste kunna förbättra.

Det viktigaste man kan göra är att försöka gå till grunden för denna avvikelse för att i framtiden kunna vidta korrekta åtgärder. Att fokusera på vem som har gjort fel är ofta slöseri med tid, energi, pengar och resurser, istället ska man se vilka grundläggande förbättringar som behövs. Vi rapport av avvikelse är det den som ansvarar för verksamheten skyldig att både uppmärksamma detta och vidta de åtgärder som behövs för att eliminera problemet.

Arbetar man på ett företag som saknar ett system för rapportering och hantering kan man vända sig till företag som erbjuder lösningar för detta och kan anpassa dem till olika branscher, oavsett företagens storlek. Detta kan inkludera tjänster som:

  • Olika val styr det fortsatta flödet
  • Rapportera via webb (e-tjänst)
  • Automatisk tilldelning av ansvar
  • Personlig ansvarsöverblick över processen
  • Orsakskategorier för statistik
  • Alarm och eskalering
  • Automatisk loggning
  • Direktlänk i e-post förenklar handläggningen
  • Återkoppling till rapportören

Med dessa tjänster kan man dessutom få upp statistik kring avvikelser man haft sedan systemet implementerats, möjlighet att söka och filtrera rapporter och få en överblick över företagets processer.

För mer information kring avvikelsehantering och rapportering kan man vända sig till KvalitetsMagasinets undersida om just detta. där hittar man olika artiklar inom detta ämne som man kan dra lärdom av och som informerar om hur detta implementeras inom olika branscher.