Industrisystem

Industrierna i Sverige blir allt färre för varje år och en bidragande orsak till det kan vara överproduktion av produkter. Med det menas att fabriken inte har kontroll över hur mycket som produceras.

Detta leder till ökade kostnader eftersom fabriken tillverkar mer än de säljer. Industrianställda lider ofta av stress och har en oro över om de ska få behålla sitt jobb. En del av industrierna använder sig av ett industrisystem som ger en tydlig översikt på hur mycket som produceras.

Mätsystem

För att industrin ska kunna ha en effektiv produktion kan de använda sig av ett industrisystem. TAK/EOO hjälper dem att effektivt hitta och bearbeta förluster i produktionen. Hos Axxos.com  finner du allt du behöver veta om industrisystemet. Systemet samlar automatiskt in den viktigaste informationen såsom maskinernas tillgänglighet. Om produktionschefen har semester, men fortfarande vill ha kontroll över produktionen finns det en tjänst som heter Axxos Mobile OEE som gör att man har tillgång till systemet över mobilen.

De som anlitar molntjänsten får även veta TAK/EOO-värdet för varje enskild maskin, artikel eller orsaken till varför det blir maskinstopp. Industrierna har ofta problem med brist på information angående den aktuella produktionen trots att det är avgörande för att industrin ska överleva den hårda konkurrensen. För att effektivisera förbättringsarbetet kan företagen använda TAK/EOO i den dagliga styrningen.

Det är snabbt och enkelt att samla in TAK/EOO-värdet. Med hjälp av just det här systemet undviker du även dubbelrapportering. Det leder till ett effektivt arbete och bidrar även till att stressen hos anställda avtar och då minskar även sjukfrånvaron. Anställda som känner sig tryggare på arbetsplatsen och inte behöver oroa sig för varsel mår bättre och presterar bättre.