Öka lönsamheten

Ska ett företag gå runt måste det vara lönsamt, det vill säga intäkterna måste vara större än kostnaderna. Givetvis är det också alltid bra att öka lönsamheten på olika sätt. Några tips på hur man kan göra detta kommer här.

Befintliga kunder

Ett bra sätt för att öka lönsamheten är att satsa på de kunder man redan har genom att sälja mer till dessa. Ett annat alternativ är förstås också att höja priset aningen. Så länge man levererar ett bra slutresultat så brukar inte detta vara några problem.

Bredda erbjudandet

Ett annat alternativ för att kunna sälja mer och på så sätt öka lönsamheten är att bredda utbudet av det man säljer. Det kan till exempel handla om att utöka sortimentet om man har en butik eller att erbjuda flera olika typer av tjänster om man är konsult.

Sänk kostnader

Ytterligare ett alternativ för att öka lönsamheten är så klart att sänka kostnaderna. Ett bra tips är att se över exempelvis leverantörskostnader, personalkostnader eller kostnader för lokaler. Det finns nästan alltid någon kostnad man kan kapa om man verkligen anstränger sig lite.