Profilering av företag

När man gör en marknadsföringsplan är det viktigt att tänka på vad som är effektiva sätt att marknadsföra just sitt företag på. Det händer lätt att pengar rinner iväg på marknadsföringen utan att man har någon konkret idé på vad det egentligen ger tillbaka.

Marknadsföringsplanen bör innehålla hur man vill att ens verksamhet ska uppfattas av omgivningen. När man bestämt hur man vill marknadsföra sitt företag och hur mycket man vill spendera på marknadsföringen finns det ett antal frågor man bör kunna besvara:

  • Vad säljer vi och vilka kan tänkas vara intresserade?
  • Har våra potentiella kunder något gemensamt?
  • Hur konkret kan vi definiera vår målgrupp?
  • Hur ser marknaden för våra produkter ut?
  • Kan vi särskilja oss från våra konkurrenter?
  • Vad vill vi uppnå på kort och lång sikt?
  • Vilka är våra bästa alternativ vad gäller marknadsföringsaktiviteter?

Marknadsföring ska väcka uppmärksamhet, intresse och leda till handel. De medel man använder måste vara relevant för situationen och för de potentiella kunderna, vare sig detta gäller att skicka ut brev, ge bort gåvoprodukter av olika slag, ringa upp folk eller gå dörr till dörr. Allt bör anpassas efter den marknadsföringsplan man ställt upp.

Men samtidigt måste man kunna vara flexibel, när man märker att något är mer effektivt än andra metoder måste man vara beredd att fokusera mer på det. Samtidigt, om något visar sig vara mindre effektivt måste man även vara beredd på att upphöra med den aktiviteten även om man själv anser att den borde vara effektiv.

Det är dock viktigt att veta att det finns lagar och regler kring marknadsföring, detta måste följas annars kan man riskera grova böter eller till och med fängelse. I marknadsförings lagen finns vad man kallar för den ”svarta listan”, den bör studeras av alla som håller på med marknadsföring.

Mer om marknadsföring och tips därikring finns att läsa på Marknadsforing.se.