Så höjer du ditt företags affärsvärde – 3 snabba tips

Det ligger mycket bakom ett framgångsrikt företag. Men allt går förlorat om det inte knyts samman med affärsvärde.

Vad är då affärsvärde? Jo, det är helt enkelt det värde som kunden uppfattar att den kan få ut av en viss affär eller investering. Termen “uppfattar” gör begreppet till något abstrakt och affärsvärde kan följaktligen vara svårt att mäta direkt.

Den goda nyheten är att affärsvärde går att dela upp i mer konkreta delar, som var för sig kan mätas. Nyckeltal är en av dessa. Då nyckeltal beror på de resultat företaget presterar är det viktigt att först kunna sammanställa och tolka dessa, något som kan vara lättare sagt än gjort om ditt företag inte sitter på den expertisen internt. Som tur är finns det verksamheter som har specialiserat sig på att hjälpa företag med mätningar och analys som du enkelt kan anlita för att få personliga, anpassade lösningar för att förstå de resultat just ditt företag levererar.

När det gäller affärsvärde lönar det sig alltså att fokusera på dess mätbara delar. Något annat som AddQ hjälper till med är effektivisering av processer, alltså förbättring av de resultat som sedan i sin tur kan tolkas. En tredje kanal inom affärsvärde är marknadsföring.

Hur kan man då öka affärsvärdet? Ett generellt tips är att koncentrera sig på vad man är bäst på och låta medarbetarna fokusera på sina arbetsuppgifter. Lämna mätningar och utvärderingar till experter och fackpersonal.