Hur fungerar CE-märkning?

CE-märkningen är en produktmärkning som vi använder inom EU och som indikerar att en produkt uppfyller de grundläggande kraven inom hälsa, säkerhet och miljö. Många produkter behöver en CE-märkning för att få säljas inom EU-området. Bokstäverna CE står för Conformité Européenne, vilket på svenska betyder ”i europeisk överensstämmelse”.

Hur CE-märks produkter?

Det är EU som bestämmer vilka produkter som behöver CE-märkningen och vissa produkter behöver uppfylla flera krav i EU-lagstiftningen. Att en produkt har en CE-märkning innebär dock inte att en officiell myndighet har testat produkten. Det är tillverkaren som ska se till att produkten uppfyller de krav som gäller. Tillverkaren måste även dokumentera att produkten uppfyller kraven, eftersom myndigheterna behöver ha tillgång till dokumentationen vid en eventuell kontroll.

Hur ska CE-märket se ut?

CE-märket ska vara tydligt och synligt på produkten eller förpackningen, och det ska även hålla under produktens livstid. Du kan hitta bra information online om hur du utformar ett CE-märke på ett korrekt sätt.

Avslutningsvis är det viktigt att du har i åtanke att CE-märkningen inte är ett kvalitetsmärke, utan det är ett märke som endast visar att produkten uppfyller de grundläggande kraven. Att använda CE-märket på produkter som inte uppfyller kraven kan leda till böter och förbud att sälja produkten inom EU. Det kan dessutom skada företagets rykte och förtroende hos kunderna.