Företaget och personalen – håll bra koll

Arbetslivet i Sverige har blivit alltmer rörligt och dynamiskt och i synnerhet i de större städerna byter många ofta jobb. Samtidigt består de arbetsföra i allt högre grad av yngre, välutbildade människor som har en helt annan syn än äldre generationer på hur en arbetsplats ska vara.

Koll på personalens arbetstider

Den moderna chefen leder genom att delegera och visa tillit till sina medarbetare. Samtidigt måste chefen ha koll på att företagets regler efterlevs. Personalen ska arbeta den tid de faktiskt ska, varken mer eller mindre. Det här ställer stora krav på dagens ledarskap.

Hybrid arbetstid

Även pandemin har haft stor inverkan på dagens ledare. Hybrid arbetstid, det vill säga att det är tillåtet för personalen att till viss del utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, har blivit alltmer vanligt i pandemins kölvatten.

Deltidsanställda

I branscher där en stor del av arbetsstyrkan består av deltidstjänster eller timanställda blir pusslet ännu svårare att lägga och många chefer dignar under en avsevärd arbetsbörda av krånglig administration.

Bra lönesystem

En viktig sak att ha på plats som kanske inte löser alla utmaningar, men som ser till att det finns en bra grundstruktur att bygga vidare på, är att ha tillgång till ett bra personal- och lönesystem.