Category: Företagande

Hur står sig ditt varumärke mot konkurrenternas?

Som företag gäller det inte bara att erbjuda bästa produkter och tjänster till ett bra pris för att lyckas. Hur andra uppfattar varumärket är också högst betydande för framgång. Någonting som blir allt viktigare för ett företag ju mer man växer och kommer upp sig i konkurrensen gentemot andra företag är hur ens varumärke uppfattas…

Read more
 

Avveckla eller utveckla

Att driva företag är inte alltid lätt, det finns stunder då man hellre kanske avvecklar istället för att utveckla företaget. Det är kan vara svårt att fatta ett beslut att lägga ner sitt företag som man jobbat upp under många år. Alternativet är att utveckla företaget och kolla om det går att förändra något för…

Read more
 

Tips för att få ett bra företag

För att skapa ett företag som går bra och är framgångsrikt finns det mycket man kan göra. Här nedan följer några tips. Något av det allra viktigaste för att ett företag skall fungera är att det finns en bra och trevlig arbetsmiljö eftersom detta i många fall är avgörande för hur bra personalen presterar. Därför…

Read more
 

Ett rullande lager

Med ett rullande lager menar man att man inte har något lokal där man har sina saker samlade. Istället är de nästan alltid ute på vägarna.  Eftersom dina varor är på vägen eller ligger hos leverantören, slipper du stå och betala hyra för en lokal där allting ska huseras. Du slipper också att kasta saker…

Read more
 

Hantering och rapportering av avvikelser

Avvikelsehantering en del i ett systematiskt kvalitetsarbete som har som syfte att upptäcka och förebygga kvalitetsbrister i ett företag och vid produktion. När man inte kan nå upp till de krav som ställs i författningarna finns det en kvalitetsbrist som då verksamheter måste kunna förbättra. Det viktigaste man kan göra är att försöka gå till…

Read more
 

Håll reda på viktiga datum

Som egen företagare finns det en uppsjö av olika datum och tider att hålla reda på. Det gäller inte bara möten och luncher med kunder eller leverantörer utan också en rad datum och sluttider som bestäms av olika myndigheter och instanser. Det kan gälla allt från när skatten eller deklarationen skall lämnas in, när årsredovisningen…

Read more
 

8 tips för att utrusta kontoret

Jobbar du på kontor? Om svaret är ja så vet du förmodligen redan hur viktigt det är att trivas på kontoret med tanke på hur mycket tid du spenderar där. För att jobbet ska bli så effektiv som möjligt och för att du ska ha lust att gå dit varje dag är det viktigt med…

Read more
 

Köp företag till rätt pris

Är man intresserad av att driva sitt eget företag men tvekar inför den långa uppstartssträckan och osäkerheten för ett nyetablerat företag kan det vara ett tips att ta över eller köpa upp ett företag som redan finns. Vid ett sådant köp finns ofta kundbas, nätverk och gott renommé och man behöver inte arbeta lika hårt…

Read more