Är du fastighetsägare?

Har du kontors-, lager- och butikslokaler att hyra ut? Annonserar du men har svårt för att hitta lämpliga hyresgäster? Månad efter månad går och du förlorar hyresintäkter på grund av att lokalerna står tomma. Det ultimata är förstås att ha alla dina lokaler uthyrda hela tiden. Att tänka på när du hyr ut Det är…Read moreRead more

Solljus inomhus utan fönster – går det?

Ljus. Hur viktigt är det inomhus? Att ljus är en viktig del när man pratat om bra arbetsmiljö vittnar om ljusets betydelse. Med rätt belysning mår man bättre, kan koncentrera sig och jobba bättre och man kan undvika besvär som trötthet och huvudvärk. Att ljussätta med solljus När man ljussätter lokaler är det viktigt att…Read moreRead more

En trivsam arbetsplats

Att trivas på jobbet är en av de viktigaste delarna i yrkeslivet. Ibland räcker det med att ha bra arbetskamrater, än om arbetsuppgifterna inte är så roliga och ibland lyckas man få hela paketet.  Många företag satsar på att stärka relationerna mellan de anställda. De anordnar så kallade kickoff, för att skapa intern samhörighet mellan…Read moreRead more

Hur står sig ditt varumärke mot konkurrenternas?

Som företag gäller det inte bara att erbjuda bästa produkter och tjänster till ett bra pris för att lyckas. Hur andra uppfattar varumärket är också högst betydande för framgång. Någonting som blir allt viktigare för ett företag ju mer man växer och kommer upp sig i konkurrensen gentemot andra företag är hur ens varumärke uppfattas…Read moreRead more

Avveckla eller utveckla

Att driva företag är inte alltid lätt, det finns stunder då man hellre kanske avvecklar istället för att utveckla företaget. Det är kan vara svårt att fatta ett beslut att lägga ner sitt företag som man jobbat upp under många år. Alternativet är att utveckla företaget och kolla om det går att förändra något för…Read moreRead more

Tips för att få ett bra företag

För att skapa ett företag som går bra och är framgångsrikt finns det mycket man kan göra. Här nedan följer några tips. Något av det allra viktigaste för att ett företag skall fungera är att det finns en bra och trevlig arbetsmiljö eftersom detta i många fall är avgörande för hur bra personalen presterar. Därför…Read moreRead more

Så höjer du ditt företags affärsvärde – 3 snabba tips

Det ligger mycket bakom ett framgångsrikt företag. Men allt går förlorat om det inte knyts samman med affärsvärde. Vad är då affärsvärde? Jo, det är helt enkelt det värde som kunden uppfattar att den kan få ut av en viss affär eller investering. Termen “uppfattar” gör begreppet till något abstrakt och affärsvärde kan följaktligen vara…Read moreRead more

Kassasystem – din viktigaste investering

För att säkerställa att allt går rätt till och för att kunna ge bästa tänkbara service till sina kunder är det a och o att ha ett bra kassasystem. Alla butiker och företag som har en försäljning på mer 178 000 kronor, måste införskaffa och inneha ha ett godkänt system. Beroende på hur din butik…Read moreRead more

Ett rullande lager

Med ett rullande lager menar man att man inte har något lokal där man har sina saker samlade. Istället är de nästan alltid ute på vägarna.  Eftersom dina varor är på vägen eller ligger hos leverantören, slipper du stå och betala hyra för en lokal där allting ska huseras. Du slipper också att kasta saker…Read moreRead more

Hantering och rapportering av avvikelser

Avvikelsehantering en del i ett systematiskt kvalitetsarbete som har som syfte att upptäcka och förebygga kvalitetsbrister i ett företag och vid produktion. När man inte kan nå upp till de krav som ställs i författningarna finns det en kvalitetsbrist som då verksamheter måste kunna förbättra. Det viktigaste man kan göra är att försöka gå till…Read moreRead more